Bodi Iskrena

Na svojem karmičnem potovanju smo v sedanje življenje prenesli izzive, ki jih moramo izživeti in s tem tudi prekiniti krog situacij, ki se nam tako rade ponavljajo. Če dobro pogledamo, smo naše težave iz otroštva prestavili v sedanje, odraslo življenje in jim dali drugo ime. Občutek krivde je nadomestil občutek, da nismo dovolj dobri.

Strah pred zapustitvijo nam predstavlja oviro, da nadaljujemo življenje po svoje in se mrtvo oklepamo vsega kar poznamo. Strah pred neznanim nadomestimo z dejstvom, da smo se sprijaznili s svojim življenjem in da ničesar ne želimo spremeniti. In takšna čustva prenašamo naprej, v svojem življenju in posledično na generacije, ki prihajajo za nami.

Ko govorim o tem, da je treba biti iskren, ne mislim tega, da polagamo račune vsem, ki jih poznamo, ampak da smo v duši iskreni sami do sebe. To je težko ali skoraj najtežje. Vendarle, ko podremo eno domino, ji ostale potem sledijo. Le začeti je potrebno.

Verjetno se nikoli niste vprašali, zakaj vas nekdo sodi ali zakaj vam predstavlja oviro pri tem, da bi izrazili svoje resnično bistvo. Zato, ker si sami tega ne dovolite. Ker ste sodnik in rabelj samemu sebi. Ker menite, da sami ne dosegate standardov, katere so vam drugi postavili in ste jih vi samo ponotranjili. Standardov, ki so relativni vsakemu posamezniku in vam ne bodo pomenili isto kot meni. Ker smo si med seboj toliko različni. In ta čudovitost razlike je pomembna in je potrebno, da se je zavemo in ozavestimo. Na tak način se sprejmemo, ker se več ne primerjamo.

Bodi iskrena do sebe in si daj vedet, da znaš biti najboljša različica sebe, pa čeprav si celo življenje poslušala, da ne zmoreš in, da nič ne bo iz tebe. Vse te programe okolice smo skozi odraščanje ponotranjili in jih vzeli za našo absolutno resnico. Toliko vpliva puščamo okolici in ljudem, ki nas obkrožajo, da ne vidimo več meje med tem kar je »resnica« in kaj je Resnica. Moja resnica. Naša resnica.

Ta proces je dolgotrajen in boleč, ampak deluje ter ima dolgoročne posledice. Ko ugotovimo kdo smo in kaj je naša vloga, prekinemo ta krog ponavljajočih se situacij in zavestno stopimo na pot, ki nam je dana. Zavemo se lastnega potenciala in želj, ki jih tako po tihoma skrivamo in jih začnemo uresničevati. Takrat začnemo živeti.

Iskrenost in ignoranca se tukaj ne križata. Vsak od nas ima ogromno materiala in informacij, da se v življenju znajde in preživi. In s tem, ko jaz živim svoje sanje in življenje, ne pomeni, da ignoriram nauke staršev in ostalih, ki mi želijo dobro. Ne ignoriram, le zavestno se odločim kaj si želim. Četudi je to v nasprotju z željami okolice. Žal.

Danes bodimo iskreni. To nam bo prineslo mir v življenje, predvsem pa izkušnje, da bomo lažje razvili ljubezen do sebe in do dela, ki ga želimo opravljati. Življenje naj bo lepo.

Namaste.